top of page
827.jpg

PhysioMG 827

מכשיר מבוסס גלים אלקטרומגנטיים, הכי מתקדם בסדרה, ידידותי למפעיל עם מגוון תוכניות טיפוליים ואפשרויות ליצור תוכניות טיפול אישיות.

 

השדה המגנטי משלב מיטה טיפולית עם מנהרה סולנוידית (מערכתית) ובמקביל 
או במפרד עם מוליכים על מעמד ומוליכים מקומיים (טיפול לאזורים/איברים)

דור חדש במגנטותרפיה
הפעלה פשוטה ואינטואיטיבית
מסך מגע "7 עם הדגמה ויזואלית לטיפול 3D
אנציקלופדיה  הכוללת 263 תוכניות טיפול מתוכננים מראש על פי  תחומי טיפול
50 תוכניות אישיות ו 10 תוכניות טיפול מוגדרות על ידי המטפל
מגוון רחב של גלים אלקטרומגנטים
קשת רחבה של תדרים
יצירת שדה מגנטי ע"י קשתות סולנוידיות על מיטה: קטרים  35 ס"מ, 60 ס"מ , ו75 ס"מ. מוליכים אלקטרומגנטים על מתקן ארגונומי ומוליך חופשי
אפשרות לטיפול "דואלי" על ידי שני מתקנים בו זמנית (מיטה ומוליך או שני סוגי מוליכים) 

PhysioMG 827

פסגת הטיפול האלקטרו-מגנטי

bottom of page