top of page

למה מגנטותרפיה?

 

מגנטותרפיה הינה שיטה טיפולית ידועה, יעילה ובטוחה מאוד, הידע על השפעת השדה המגנטי על גוף האדם נתמך מחקרית, מדעית ובמבחן התוצאה. מדובר בשיטת טיפול שמאפשרת גמישות למטפל וניתן לשלבה עם שיטות טיפול אחרות הן קונבנציונאליות והן אלטרנטיביות

השפעות חיוביות של הפעלת השדה המגנטי

כלי שיקומי יעיל ובטוח

עוררות הלב וכלי הדם


אפקט אנטי דלקתית / אנטי בצקתית

טיפול בכאב ללא כאב

bottom of page